• Školská kaplnka

   • 07.04.2014 13:23
   • Mons. Bernard Bober, z Božej milosti a láskavosti svätého stolca košický pomocný biskup a generálny vikár, požehnal dňa 4.10.2001 kaplnku na slávu trojjediného Boha a k úcte sv. Jána Krstiteľa na našej CZŠ. Kaplnka bola slávnostne požehnaná za účasti pedagógov a žiakov školy.
                                                                                                                 V Sabinove 4. októbra 2001
   • „ V čase keď sa obzeráte za minulým rokom, pozývam Vás, deti moje aby ste sa pozerali hlboko do vášho srdca a rozhodli sa byť bližšie k Bohu a k modlitbe ....“

                                                                                                                 Medžugorie 25.9.2002

    Aj vďaka sprístupneniu školskej kaplnky máme možnosť pravidelne navštevovať sv. omšu v pondelok a utorok pred začatím vyučovania.

    Vo štvrtok máme možnosť pred vyučovaním pomodliť sa modlitbu sv. ruženca.

    Pán Boh zaplať všetkým, čo mali účasť na vyhotovení školskej kaplnky, alebo prispeli milodarom na jej dokončenie.

     

   • Naspäť na zoznam článkov