• Školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín"

   • 07.04.2014 13:39
   • Uskutočnilo sa 11. 4. 2002 za účasti 23 súťažiacich a pedagógov školy, ktorí zároveň tvorili porotu. ...
   • Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

                                   Poézia: 1.kat. ml. žiaci:

                                                   1. miesto:              Zuzana Jurková

                                                   2. miesto:              Miroslav Tomáško

                                                   3. miesto:              Katarína Čekanová

                                                   2.kat. 4.-6. roč.:

                                                   1. miesto:              Lívia Horňáková

                                                   2. miesto:              Dominika Jurková

                                                   3. miesto:              Anna Stajančová

                                                   3.kat. 7.-9. roč.:

                                                  1. miesto:              Michal Karniš

                                                   2. miesto:              Mária Dačová

                                                   3. miesto:              neudelené

                                   Próza:    1.kat. ml. žiaci:

                                                                   1. miesto:              Dominik Turák

                                                                   2. miesto:              Ivana Kišeľáková

                                                                   3. miesto:              Dominika Pavlovičová

                                                                   2.kat. 4.-6. roč.:

                                                                   1. miesto:              Zuzana Homzová

                                                                   2. miesto:              Zuzana Summerová

                                                                   3. miesto:              Mária Liptáková

                                                                   3.kat. 7.-9. roč.:

                                                                   1. miesto:              Lucia Jacková

                                                                   2.-3. miesto:         neudelené

    Oceneným blahoželáme a zároveň postupujú do okresného kola, kde im držíme palce pri dosiahnutí ďalších úspechov.

   • Naspäť na zoznam článkov