• Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme
   • Dňa: 15.6.2002 ... Oslavujeme

   • 09.04.2014 10:24
   • K dôstojnému a slávnostnému priebehu osláv 10. výročia existencie školy prispeli všetci učitelia, nepedagogickí zamestnanci, ale aj rodičia našich žiakov.
    Oslavy začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval pomocný biskup mons. Bernard Bober....
   • Svojou účasťou nás poctili aj riaditelia Arcibiskupského školského úradu v Košiciach p. Macák, cirkevných základných škôl diecézy, riaditelia sabinovských škôl, predstavitelia mesta a zástupcovia KŠÚ v Prešove.

    Po sv. omši pokračovali oslavy slávnostným jeden a pol hodinovým programom v preplnenej kinosále MsKS v Sabinove, v ktorom sa predstavili žiaci školy pod vedením pedagógov.

    Program zaujal, bol pestrý, zaujímavý, oceňovaný častým potleskom.

    Vchodové priestory MsKS zdobili výtvarné práce žiakov školy.

    Po ukončení sa hostia – terajší aj bývalí pracovníci školy a členovia rodičovskej rady presunuli do priestorov estrádnej sály, kde sa konalo slávnostné spoločenské posedenie. Na jeho príprave sa veľkou mierou podieľali rodičia žiakov našej školy.

    Celý jún bol pre všetkých nezabudnuteľným dňom, pozastavením sa.

    Všetkým, ktorí sa na jeho príprave a realizácií podieľali patrí srdečné Pánboh zaplať!

                                                                                                

                                                                                                  Mgr. Eva Antolová

                                  

   • Naspäť na zoznam článkov