• Mons. Bernard Bober

   • 15.05.2014 09:12
   • Začiatok šk. roka bol pre našu školu slávnostný.
    Už tradične začal sv. omšou vo farskom kostole. V prvých dňoch nového školského roka nás navštívil otec biskup Mons. Bernard Bober....
   • Stretol sa so všetkými pedagogickými pracovníkmi v neformálnej besede sa zaujímal o život v škole, o pripravenosť na nový školský rok.

    Všetkým zamestnancom školy poprial veľa úspechov v práci aj v osobnom živote a udelil im svoje požehnanie.

   • Naspäť na zoznam článkov