• Dôstojná rozlúčka
   • Dôstojná rozlúčka

   • 21.05.2014 08:41
   • Posledné dni života najvyššieho pastiera Cirkvi JÁNA PAVLA II. neboli pre nás len dňami odchodu a rozlúčky, ale aj chvíľami zamyslenia nad vážnymi otázkami života i chvíľami stretnutia pri spoločnej modlitbe.
   • Najmä po jeho smrti od 2.4.2005 do jeho pohrebu sme sa denne so žiakmi modlili sv. ruženec pred jeho obrazom v šk. kaplnke. V deň pred pohrebom o 15:00 h. pri spoločnej modlitbe sa zišlo aj spoločenstvo učiteľov.

    Verím, že vďaku voči svätému otcovi budeme vyjadrovať modlitbou i obetami aj v budúcnosti a s ochotným srdcom plniť jeho prianie vyjadrené v testamente:

    „ Po smrti prosím o sv. omše a modlitby.“

    Odpočinutie večné daj mu Pane ...

                                       pripravila p. uč. Ing. Th Lic. Mária Palenčárová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie