• V novom školskom roku začíname ...

   • 27.05.2014 09:32
    • celkový počet 380 žiakov, do 1. ročníka nastúpilo 31 žiakov
    • vyučujú sa v 17 triedach, 4 odborné učebne (informatika, fyzika, dielne, telocvičňa)
    • fungujú tri šk. zariadenia:            školský klub detí
    školské stredisko záujmovej činnosti
    školská jedáleň ...
    • v škole pracuje 26 interných a 4 externí pedagogickí zamestnanci:

    Vedenie školy: riaditeľ          -           Mgr. Peter Hužvár

                            zástupcovia     -           Mgr. Eva Antolová

                                                               Mgr. Zuzana Summerová

                                                               Ing. Mgr. Jozef Kovalík

    Učitelia školy:

                Mgr. Juliána Balážová – sl. j.

                Mgr. Martin Belas – kaplán gréc. náb.

                Mgr. Mária Boriščáková – Sj, D

                Mgr. Ivan Ďuran – Tv

                Mgr. Elena Hužvárová – 1.A

                Mgr. Martin Ivanko – Macej – Aj

                Mgr. Mária Janečková – 2. roč.

                Mgr. Jozef Kohut – kaplán rim. kat.

                Mgr. Jozef Kolarčík – M

                Daniela Kolarčíková – ŠKD

                Mgr. Jozef Kozák – kaplán rim. kat.

                Ing. Mária Loučková – M, F

                Mgr. Mária Mačeková – Ch, Hv

                Mgr. Jiří Matušinský – M

                Mgr. Eva Novotná – Nj

                Mgr. Mária Očipová – 3.A

                Ing. Mgr. Mária Palenčárová ThLic. – náb.

                Mgr. Mária Privarčáková – 1. r.

                Mgr. Lucia Sečová – 4.B

                PaedDr. Marcela Semanová – Z, M

                Mgr. Antónia Šandorová – M, N

                Mgr. Alena Triščová – Sj, N

                Mgr. Anna Tumidalská – Aj

                Mgr. Daniela Vinclerová – Pr.

                Antónia Vojtková – Vv

                Mgr. Mária Zborayová – 4.B

    THP:   Mária Janičová – hospodárka

                Dušan Cuker – školník

                Mária Čorbová – upratovačka

                Anna Falatová – upratovačka

                Gabriela Marhevská – upratovačka

                Miloslava Radačovská – upratovačka

    šk. jedáleň:

                Marta Diová – vedúca

                Irena Peregrínová – kuchárka

                Jana Molčanová – kuchárka

                Viera Marcinková – pomocná sila

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie