• Účelové cvičenie

   • 03.06.2014 09:19
   • 1. 6. 2009
    Žiaci si súťažnou formou preverili nadobudnuté vedomosti a ukázali praktické zručnosti na piatich stanovištiach
    • zdravotná príprava (p. Mačeková)
    • riešenie mimoriadnych situácií (p. Ďuran)
    • pobyt a pohyb v prírode (p. Čisáriková) ...
    • dopravná výchova (p. Kolarčík)
    • streľba zo vzduchovky (p. Ďuran)

    Výsledky plnenia úloh na jednotlivých stanovištiach a ich bodové ohodnotenie:

     

    1. miesto                     9. B trieda                  44 bodov

    2. miesto                     9. C                             41 bodov

    3. miesto                     8. roč.                         40 bodov

    4. miesto                     6. B                             39 bodov

    5. miesto                     7. B, 7.C                     37 bodov

    6. miesto                     5. A                            34 bodov

    7. miesto                     7. A, 5. B                    33 bodov

    8. miesto                     6. A                            30 bodov

    9. miesto                     9. A                            29 bodov

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov