• Víťazi súťaže Hviezdoslavov Kubín

   • 23.06.2014 09:42
   • 6.4.2009
    Školského kola 55. ročníka tejto recitačnej súťaže sa zúčastnilo 38 súťažiacich, 15 v kategórii poézia a 23 v kategórii próza. Víťazom srdečne blahoželáme. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 22. apríla 2009 v priestoroch ZŠ Komenského v Sabinove, postupujú A. Smetanková, P. Turáková, M. Šimčíková, E. Homzová, L. čekanová, M. Mervová
   • Víťazi školského kola 55. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

    v šk. roku 2008/2009

    I. kategória:
    Poézia        1. Annamária Smetanková, 4. roč.
                      2. Zuzana Gubčíková, 2. B
                      3. Erik Dragoň, 3. roč.
    Próza        1. Patrícia Turáková, 4. roč. 
                     2. Nikola Urdzíková, 4. roč.
                     3. Kristína Vojčíková, 3. roč.

    II. kategória:
    Poézia        1. Mária Šimčíková, 6. B
                      2. Monika Gaľová, 6. A
                      3. Mária Zborayová, 5. A
    Próza        1. Eva Homzová, 7. B
                     2. Vojtech Horňák, 7. B
                     3. Mária Dobrovičová, 5. B

    III. kategória:
    Poézia       1. Lívia čekanová, 8. B
    Próza        1. Mária Mervová, 8. B
                     2. Bernadeta Slaninková, 8. B
                     3. Jana Škvarlová, 9. B

   • Naspäť na zoznam článkov