• Deň katolíckych učiteľov

   • 26.06.2014 08:02
   • 7.4.2010
    V dnešný deň, na sviatok sv.Jána de La Salle, sme si aj v našej škole pripomenuli Deň katolíckych učiteľov. A kto to vlastne bol Ján de La Salle?
    Bol to kňaz plný lásky k chudobným.  ...
   • Žil vo Francúzsku na prelome 17. a 18. Storočia. Zriekol sa pokojného miesta remešského kanonika, postavenia i majetku a odovzdal sa službe chudobným deťom. Odhodlal sa povýšiť učiteľský stav. Vytvoril ideál nového učiteľa, ktorý by vedel nielen vychovávať schopných ľudí, ale im aj vštepovať hlbokú vieru.

    Jeho reforma sa nedotkla iba osoby učiteľa. Zaviedol nové prvky, ktoré úplne zmenili doterajší pedagogický systém: zaviedol bezplatné vyučovanie, latinčinu nahradili materinským jazykom, do tried pribudli ako nový prvok tabuľa a krieda, individuálne vyučovanie sa zmenilo na kolektívne, žiaci sa delili do tried a oddelení podľa stupňa vzdelania a schopností.

    Svätý Ján Krstiteľ de La Salle bol vyhlásený za patróna učiteľov a vychovávateľov dňa 15. mája 1950 pápežom Piom XII. Výchovný systém, ktorý zaviedol sv.Ján Krstiteľ de La Salle sa nazýva Lasalliánskym výchovným systémom.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie