• Triedime odpad v rámci recyklohier

   • 26.06.2014 10:25
   • Cieľom týchto štúdií je monitorovanie čitateľskej gramotnosti a zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied. Popri monitorovaní žiackych výkonov, štúdie venujú značnú pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre rodičov, dotazník pre učiteľov a dotazník pre školu, ktorý vypĺňa riaditeľ školy.
    Do projektu TIMSS 2011 a PIRLS 2011 sa zapojilo viac ako 40 krajín.Na Slovensku bola vybraná reprezentatívna vzorka škôl z databázy poskytnutej ÚIPŠ.
    Získané údaje umožnia vyhodnotiť terajšie vzdelávacie systémy a poskytnú informácie relevantné pre tvorbu nových stratégií vzdelávania. Testovanie bude trvať 2 dni. Presný termín zverejníme po dohode s NÚCEM.
     
   • Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry, ktorý vznikol v decembri 2010 so zámerom podporiť enviromentálnu výchovu žiakov. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj SŠ na Slovensku a účasť v ňom je celkom bezplatná. Zdarma je aj dodanie zberných nádob na vyslúžile drobné elektrozariadenia a tiež následný odvoz po ich naplnení. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie, a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najväčšej miere.

    Žiaci našej školy sa v rámci projektu môžu zapojiť tiež do zábavných hier,  výtvarných a literárnych súťaží, či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

    Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú vám k dispozícii na www.recyklohry.sk. Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojím deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať nielen body na nákup odmien, ale predovšetkým zlepšiť ich vzťah  k životnému prostrediu.       

    ĎAKUJEME ...

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie