• Poďakovanie

   • 26.06.2014 11:22
   • 1.7.2011
     Napohľad svetský dlhovlasý mladý muž si získal sympatie kolegov v pedagogickom zbore našej školy, sabinovskej mládeže, birmovancov, členov detského speváckeho zboru Cantabile i školskej kapely pre muzikálnosť, no najmä pre svoju bezprostrednosť, uvážené kázne, príhovory, zmysel pre humor i aktívny prístup k pedagogickej i duchovnej činnosti v škole. Ako člen gospelovej kapely Kerygma vníma a umožňuje vnímať duchovné hodnoty a Božie slovo aj cez texty piesní a krásu hudby, vlastnú nielen mladej generácii.
   • Škole, učiteľom, deťom i rodičom zodpovedne venoval pracovný i voľný čas, v kolektíve vždy pôsobil zjednocujúco. Organizoval aktivity vedúce k upevňovaniu pozitívnych vzťahov v kolektíve, púte, výlety, návštevy hodnotných kultúrnych predstavení, usiloval sa o nekonfliktné riešenie problémov, slúžil školské sväté omše, viedol duchovnú obnovu, zaviedol piatkové ranné chvály, sväté omše pre matky s deťmi, účinkoval so speváckym zborom a školskou kapelou. Sprevádzal deti na mnohých akciách, vystúpeniach, slávnostných akadémiách. Zrealizoval benefičný koncert na podporu našich žiakov, aby mohli reprezentovať Slovensko na súťaži v robotike v Singapure. Slovom, bol k dispozícii v každej potrebnej chvíli kolegom, žiakom, rodičom i starkým, ktorí sa zúčastňovali svätých omší v školskej kaplnke.

    Chceme sa aj touto cestou poďakovať za obetavú prácu, ktorú akoby s ľahkosťou zvládal počas svojho pôsobenia v úlohe duchovného správcu našej školy pán kaplán Milan Supek. Pánboh zaplať.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie