• Vaše 2% pomôžu mimoškolským aktivitám

   • 27.06.2014 09:38
   • 9.2.2012
    Vážení rodičia a priatelia našej školy, http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Vyhlasenie.jpg http://www.czssab.edu.sk/subory/aktuality/Vyhlasenie.jpg
    po skončení zdaňovacieho obdobia /r.2011/ je tu opäť možnosť pre fyzické osoby uplatniť svoje právo a venovať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane podľa § 50 a 52 ods.26 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osobe, ktorá spĺňa podmienky určené vyššie uvedeným zákonom. Vašu priazeň ste nám mnohí preukázali v minulých rokoch, keď ste nám venovali 2 % Vami zaplatenej dane na rozvoj výchovy a vzdelávania Vašich detí. ďakujeme Vám... 
   • Tlačivá na poukázanie 2% si môžete stiahnuť z tejto stránky kliknutím na pripojené obrázky. Pred tlačou je potrebné v Nastaveniach tlače zvoliť orientáciu stránky Na výšku.

     Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré pomáha podporovať vzdelávanie, šport a mimoškolské aktivity Vašich detí, je aj v tomto roku v zozname prijímateľov, ktorým sa môže podiel zodpovedajúci 2 % zaplatenej dane poukázať. Tento zoznam zverejňuje Notárska komora SR.

    Možnosť poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane z príjmov majú aj právnicke osoby. Na rozdiel od fyzických osôb, ktoré môžu určiť len jedného prijímateľa, právnické osoby môžu poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby viacerým prijímateľom. Právnické osoby /tak ako aj fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie/ určia prijímateľa podielu zodpovedajúceho 2 % zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní.

    Tlačivá, ktoré si môžete na tejto stránke stiahnúť, môžete vyplnené odovzdať na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.04.2012, prípadne do 25.04.2012v kancelárii školy. Škola zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

    ďakujeme Vám.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie