• Vianočná akadémia
    • Vianočná akadémia

    • 03.04.2014 11:43
    • Pred Vianočnými sviatkami kultúrnym programom potešili a zároveň umožnili sme vystúpiť viacerým žiakom. 
    • viac
    • Basketbalový turnaj učiteľov a žiakov

    • 03.04.2014 09:57
    • Športová činnosť aj v tomto roku je bohatá. Okrem školských podujatí zúčastňujú sa žiaci na celomestských akciách ako Turnaj a putovný pohár riaditeľa Domu detí a mládeži, získali sme 3. miesto.
    • viac
    • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 03.04.2014 09:55
    • Opäť zavítal medzi nás. Žiaci prekvapili ho programom, peknými piesňami a básničkami.
     Veľkým zážitkom pre deti z prvého stupňa bol dobrý ujo Mikuláš s anjelikmi, ktorým zverovali svoje dobré skutky. Čierny čertík vystrašil bojazlivejších prváčikov, no darčeky plné sladkosti rýchlo vysušili ustráchané tváričky. 
    • viac
    • Duchovné cvičenie

    • 03.04.2014 09:50
    • Krátko pred začiatkom nového školského roka sme mali možnosť, tak ako minulý rok, duchovne pookriať.
     V dňoch 26. – 28. augusta 1993 boli učitelia našej cirkevnej školy na duchovnom cvičení v Lúčke – Potokoch. O náš duchovný rast počas týchto troch dní sa postaral otec Urbanec, ktorý pôsobí na Spišskej Kapitule ako špirituál. 
    • viac