• ... zo života v mesiaci máji

    • 03.04.2014 09:46
    • V Sabinove sa dňa 21. 5. 1993 uskutočnil 11. ročník súťaže Sabinovský autorský a recitátorský máj. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnilo 6 žiačok. 
    • viac
    • Zorničkin slávik
    • Zorničkin slávik

    • 03.04.2014 09:44
    • Spevácka súťaž Zorničkin slávik prebieha na Slovenskú už tretí rok a spoluorganizátorom je aj náš národný umelec Peter Dvorský.
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 03.04.2014 09:41
    • Dňa 22. februára 1993 uskutočnilo sa v našej škole školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Zapojilo sa do nej 31 žiakov. 
    • viac