• Žiaci ...

    • 15.05.2014 09:54
    • Počas celého šk. roka žiaci aktívnou účasťou prispievajú k dôstojnému sláveniu sv. omši a modlitbe sv. ruženca (štvrtok pred vyučovaním) v šk. kaplnke a taktiež vo farskom kostole, čítanie lekcií, spevy žalmov ...)
      
    • viac
    • Vianočná akadémia
    • Vianočná akadémia

    • 15.05.2014 09:38
    • Aj my sami sme obdarovaní tým najväčším darom, aký sme mohli dostať - príchod Božieho syna medzi nás. 
      
    • viac
    • Mons. Bernard Bober

    • 15.05.2014 09:12
    • Začiatok šk. roka bol pre našu školu slávnostný.
     Už tradične začal sv. omšou vo farskom kostole. V prvých dňoch nového školského roka nás navštívil otec biskup Mons. Bernard Bober....
    • viac
    • Zamestnanci školy

    • 15.05.2014 09:06
    • Zamestnanci školy k 1.9. 2002
     Skvúca a nevädnúca múdrosť,
     ľahko ju uzrú tí,
     čo ju milujú,
     nájdu ju tí,
     čo ju hľadajú.
                             (Múd 6, 12-13)
      
    • viac