• Súťaž mladých záchranárov
    • Súťaž mladých záchranárov

    • 19.05.2014 10:08
    • III. ročník okresného kola súťaže sa zúčastnili:
                             Mária Horňáková 8.B
                             Lucia Janigová 8.B
                             Matúš Smetanka 7. B
                                                    Ľubomír Revák 7.B
                             Z celkového počtu 7 družstiev, naši žiaci obsadili 4. miesto
                 Súťažilo sa v zdravotnej príprave, streľbe zo vzduchovky, protipožiarnej ochrane, v oblasti individuálnej protichemickej ochrane, test zo všetkých týchto oblastí bol písomný.
      
    • viac
    • Šport
    • Šport

    • 19.05.2014 09:39
    • Počas jarných prázdnin sa naši žiaci zúčastnili halového futbalového turnaja – KAMA 2003 v dvoch kategóriach.
     Po svätej omši, ktorou sa podujatie začalo, 9 družstiev sa presunulo na miesto bojov.
     Konečné poradie:       1. Košice
                                        2. Michalovce
                                        3. Prešov
                                        4. Poprad
                                        5. Poštárka
                                        6. Sabinov
                                        7. Bardejov
                                        8. Humenné
                                        9. Rožňava
     Ceny prevzali: Michal Dúhančík, Marek Lazor, Ferko Perecár
      
    • viac
    • Olympiáda z náboženstva

    • 19.05.2014 09:38
    • 6. ročník arcidiecézneho kola Olympiády v Košiciach sa zúčastnili:
                             Mária Dačová – 1. miesto
                             Mária Horňáková – 5. miesto
                             Lukáš Jaklovský – 7. miesto
                             Zuzana Homzová – 7. miesto
      
    • viac
    • Prírodovedné súťaže

    • 19.05.2014 09:31
    • Biologická olympiáda – Poznaj a chráň v odbore Botanika:
     Jana Reváková 5.B obsadila 2. miesto v okresnom kole sabinovských škôl
                                        krajské kolo: z celkového počtu 37 súťažiacich obsadila 30. miesto
    • viac
    • Slávnostné stretnutie

    • 19.05.2014 09:19
    • 16. jún 2003 – slávnostné stretnutie pri príležitosti ukončenia šk. roka a morálneho ocenenia žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej Arcidiecézy si boli osobne prevziať žiaci:                 Ján Mizerák
                                                    Peter Župa
                                                    Martina Pavličová
                                                    Mária Dačová
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie