• Hviezdoslavov Kubín

    • 21.05.2014 08:31
    • 21. apríla sa konalo okr. kolo v prednese poézie a prózy.
     Zúčastnili sa ho víťazi šk. kola:         Jozef Bortňák 2.A
                                                                Lívia Čekanová 4.A
                                                                Aneta Falatová 6.B
                                                                Lívia Slaninková 6.B
                                                                Zuzana Homzová 8.B
     Lívia Slaninková získala 3. miesto za prednes prózy Môj prvý bozk od Boženy Smatanovej.
      
    • viac
    • Pamätné listy

    • 21.05.2014 08:24
    • „ Knihy, ak sú skutočne dobré a múdro napísané, sú cebrením ducha, pilníkom súdnosti, zrkadlom cudzích a vodidlom našich myšlienok a činov.“
     Mestská knižnica udelila pamätné listy za II. miesto Damiánovi Smetankovi, za účasť Zuzane Homzovej, Rasťovi Kostrabovi z 8.B triedy vo výtvarnej súťaži Logo pre moju školu.
    • viac
    • 23. ročník SARM-u

    • 21.05.2014 08:17
    • Do prednesu poézie a prózy sa zapojili:
                             Anna Stajančová – 9.A
                             Lívia Čekanová – 4.A
                             Jozef Bortňák – 2.A
                             Aneta Falatová – 6.B
                             Lívia Slaninková – 6.B
     Z vlastnej tvorby ocenená bola:
                             Katarína Petriľaková – 8.B
                             Zuzana Homzová – 8.B
                             Dominik Turák – 5.B
    • viac
    • Celoslovenské finále Bitland 2005

    • 21.05.2014 08:16
    • V dňoch 30.3 – 1.4. sa najúspešnejší žiaci teleprojektu „80 dní za pokladmi Bitlandu“ zúčastnili celoslovenského finále v Donovaloch. Na finále boli pozvané 4 najúspešnejšie tímy a 8 úspešných jednotlivcov vo svojej kategórii. 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie