• Turínske plátno

    • 26.05.2014 10:00
    • Dňa 27. februára počas jarných prázdnin uskutočnilo sa pekné podujatie návšteva Turínskeho plátna a vychádzka na Prešovskú Kalváriu.
     Podujatie pripravila: Mária Palenčárová
     pedagogický dozor: Antónia Chovancová
                                        Mária Boriščáková
     a žiaci 5. – 6. ročníkov 
    • viac
    • Náboženský krúžok reprezentoval školu

    • 26.05.2014 09:59
    • v TELEPROJEKTE posledná večera – 6.2.2006 a pošta pre Ježiška 
     žiaci boli ocenení na fare arcibiskupa v Košiciach
     Lucia Tiritová 9.A – 1. miesto
     Filip Dobrovič 5.B – 2. miesto
     Jozef Kovalík 6.C – 3. miesto
     Zuzana Kovalíková 3.A – 1. miesto
      
    • viac
    • Reprezentácie našich žiakov

    • 26.05.2014 09:58
    • Čas beží veľmi rýchlo.
     Naši žiaci ho tvorivo využívajú nie iba na plnenie školských povinností, ale aktívne sa zapájajú do rôznych súťaží a príležitostných akcií.
    • viac