• Poplatky v CVČ od šk.roka 2020/2021

    • 1/ Poplatok za jeden krúžok je 5 € /mesiac.  

     2/ Ak žiak odovzdal VP má 1 krúžok zadarmo.

     3/ Ak žiak navštevuje ŠKD má ďalší krúžok zadarmo.

     4/ Krúžok Spevácky zbor je bezplatný.