• Zloženie Rady školy 2013-2016

   • 18.11.2016 14:05
   • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
    Podpredseda Rady školy: Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)

    Ing.Terézia Vargovčíková (zástupca ped.zamestnancov školy)

    Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
    Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
    Ing.Jana Ferencová (zástupca rodičov)                                           
    Milada Režová (zástupca rodičov)
    Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
    Mária Kropiľáková (zástupca zriaďovateľa)                                       
    Mgr.Terézia Lešková (zástupca zriaďovateľa)                                  
    Ing.Martin Seč (zástupca zriaďovateľa)                                       

   • Naspäť na zoznam článkov