• Žiacka liga v šachu Sabinov - 2.kolo

    • 11.02.2014 09:25
    • D-8 (Dievčatá do 8.rokov) - 1.miesto: Tamara Radvanská
     D-11 - 1.miesto: Juliana Palenčarova
     D-14 - 1.miesto - Andrea Verbovská
     CH-14 - 1.miesto - Michal Verbovský
     Blahoželáme...smiley
      
    • viac
    • Žiacka liga Prešova - 3.kolo

    • 29.01.2014 12:35
    • 25.1.2014 sa konalo 3.kolo Žiacka ligy Prešova a  naši šachisti dosiahli nasledovné úspechy:
     Dievčatá do 8.rokov (D - 8) :  Tamara Radvanska - 3.miesto
     Dievčatá do 14.rokov (D - 14) : Adrea Verbovska - 1.miesto
     Chlapci do 14.rokov (CH - 14) : Michal Verbovsky - 1.miesto
     Decká, blahoželáme Vám...laugh
    • viac
    • Šachové výsledky

    • 02.12.2013 11:31
    • V prvom kole Žiackej ligy v šachu, ktoré sa konalo 30.11.2013 získali naši žiaci nasledovné výsledky:
     D-11 1.miesto - Juliana Palenčárová
     D-14 1.miesto - Andrea Verbovská
     CH-14 1.miesto - Michal Verbovský
    • viac
    • Niečo zo šachových výsledkov

    • 22.11.2013 15:04
    • 26.10.2013 sa konali Majstrovstvá Košíc mládeže. V 1.kole  kategórie D-14 (dievčatá do 14 rokov) získala 2.miesto Andrea Verbovská.
      
     9.11.2013 sa uskutočnila Žiacka liga Prešova . V prvom kole v kategórii CH-14 získal 1.miesto Michal Verbovský a v kategórii D-14  2.miesto Andrea Verbovská
      
     16.11.2013 - Majstrovstvá Košíc mládeže - 2.kolo- D-14- 1.miesto - Andrea Verbovská
                                                                              CH-14- 1.miesto - Michal Verbovský
    • viac
    • Môže šach pomáhať školákovi?
    • Môže šach pomáhať školákovi?

    • 22.11.2013 14:55
    • Samozrejme. Konkrétne môžeme spomenúť napríklad štúdiu, ktorá zahŕňala asi 3 000 detí vo vyše 100 školách v New Yorku a ktorá dokázala, že deti hrajúce šach oproti deťom, čo šach nehrali, mali lepšie známky nielen v matematike (o 17-20%), ale aj v anglickom jazyku. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia. Ďalšie štúdie napríklad dokázali, že šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia...
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 halcisakova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie