• ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU
   • ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

   • 22.09.2016 14:21
    • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

    • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. 

    • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

   • ​Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca: 

    • s vedením školy 

    • školským psychológom 

    • koordinátorom  prevencie 

    • s pedagógmi 

    • s triednymi učiteľmi 

    • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania) 

    • s rodičmi 

    • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

    • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

    • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia). 

      

    1. Vykonáva príslušnú administratívnu agendu. 

    1. Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, koordinuje exkurzie do škôl). 

    1. Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. 

    1. Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy. 

    1. V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky. 

    1. Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov. 

    1. Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient. 

    1. Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie