• Oči uprené na teba

    • 04.04.2014 10:38
    • Sledujú ťa malé oči s oddanosťou dychtivou,
     a dve malé uši rýchlo hlcú každé z tvojich slov.
     Malé rúčky túžia, aby robiť, čo ty, vedeli.
     A ten malý chlapec chcel byť ako ty raz, dospelý.
      
     Ty si jeho veľkým vzorom, najmúdrejším na svete,
     a tebe do jeho duše pochybnosť sa nevpletie.
     To, čo vravíš a čo robíš, vpíja ako zázraky.
     Vyrastie, a v mnohých veciach bude i on rovnaký.
      
     Malý chlapec je ti v pätách, verí – pravdu máš,
     jeho oči rozšírené nad tebou vždy držia stráž.
     Každým slovom dávaš príklad, každým kúskom roboty,
     chlapcovi, čo túži dospieť, lebo chce byť ako ty.
    • viac
    • Oslávili sme 5. výročie
    • Oslávili sme 5. výročie

    • 04.04.2014 10:31
    • V historickom vývine ľudstva sa o výchovu mládeže starala rodina, škola a cirkev. Cirkevné školy majú vo svete dlhú historickú tradíciu. Na území Slovenska sa kresťanská výchova uplatňovala, praktizovala od najstarších čias, už v období Veľkomoravskej ríše. Podobne ako v iných európskych krajinách, vznikali aj na Slovensku školy kapitulské, kláštorné, farské, ktoré spravovala cirkev. Prvá zachovaná zmienka je v Nitre od roku 1111. Najstaršie správy o farských školách pochádzajú zo 14. storočia. Školy boli latinské, spravovali ich jezuiti piaristi.  Od polovice 18. storočia vzrastá záujem štátu o hospodársky a spoločenský život obyvateľov. Školstvo sa stalo stredobodom pozornosti. Nepriaznivé obdobie nastáva v čase realizácie maďarizačných tendencií.
    • viac
    • "Stupeň kultúry je závislý skoro vždy od lásky k práci." (M. Gorkij)

    • 04.04.2014 10:28
    • Mladí ľudia potrebujú pomoc, aby si zvolili povolanie v súlade so svojimi schopnosťami, lebo to je predpoklad, aby v zvolenom povolaní bol každý jednotlivec tvorivý, aby ho práca tešila, aby ju vykonával kvalitne, dosahoval úspech, a tým aj získal vnútorné uspokojenie a pocit, že správne napĺňa zmysel života.
    • viac
    • Po novom na 1. stupni

    • 04.04.2014 10:26
    • „Deti nepotrebujú známky, budú sa učiť aj bez nich, ak spravíme z učenia proces rozvíjania túžob po poznaní.“
                                                                     Amonašvili
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie