• Stane sa tradíciou ?
    • Stane sa tradíciou ?

    • 04.04.2014 11:15
    • Sviatok Nanebovstúpenie Pána – Celosvetový deň Katolíckych cirkevných škôl.
     Pedagógovia a žiaci sviatok začali účasťou na sv. omši. Po nej nasledoval deň otvorených dverí, ktorý začal vystúpením žiakov. V rámci programu boli odmenený žiaci, ktorí vzorne reprezentovali školu. Zástupca rodičov symbolickou kytičkou poďakoval pedagógom a pracovníkom školy za svedomitú prácu. 
    • viac
    • Rozlúčka

    • 04.04.2014 11:10
    • Tradičné lúčenie sa ôsmakov nielen so školou, pedagógmi, spolužiakmi, ale trocha aj s detskou bezstarostnosťou prebiehalo snáď počas posledných dní školského roku. Vyvrcholením bol posledný deň po „vysvedčení“. 
    • viac
    • Speváci, Výtvarníci
    • Speváci, Výtvarníci

    • 04.04.2014 11:08
    • Zúčastnili sa súťaže „Pieseň pre sv. Otca“, a súťaží Slovenský slávik, ktorého republikové finále 8. ročníka speváckej súťaže detí v interpretácií slovenskej ľudovej piesne pod záštitou Petra Dvorského uskutočneného v MsKS v našom meste. 

      
    • viac
    • Ako uspeli Prírodovedci

    • 04.04.2014 11:05
    • Tým, čo radi lietajú vo hviezdach, je vhodnou príležitosťou zoznámenie sa s nimi v súťaži „Čo vieš o hviezdach“. Z jej okresného kola Dávid Novotný priniesol 3.miesto.
     1.miesto v PYTAGORIÁDE získal:                                              
     Úspešnými riešiteľmi matematickej a chemickej olympiády:
     Poznaj a chráň prírodu: Števko Miščík má 1.miesto v okrese.
    • viac
    • Úspechy športovcov

    • 04.04.2014 11:04
    • Veľmi dobre obstáli v okresnej žiackej lige chlapcov v basketbale, ktorú sme presvedčivo vyhrali (1. miesto). Dievčatá v tej istej súťaži obstáli pekné druhé miesto. V regionálnom kole v Starej Ľubovni chlapci skončili na 3. mieste. Na úspechu sa podieľal M. Vaňo, L. Bečaver, P. Tomáščak, J. Kuchár, P. Gabzdil, M. Bednár, K. Kerestešová, D. Podprocká, J. Roháľová, E. Vojtková, E. Dzuríková a M. Kušnírová.
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie