• Zorničkin slávik

    • 03.04.2014 11:29
    • V škole sa zapojilo 26 žiakov, ktorí interpretovali ľudové piesne nášho krásneho Slovenska.
    • viac
    • Detská paleta´95
    • Detská paleta´95

    • 03.04.2014 11:22
    • V tomto šk. roku tradičné mestské podujatie mladých výtvarníkov organizovali žiaci ZŠ Komenského pod vedením p. uč. Anny Sluvkovej.
     Našu školu reprezentovalo 140 žiakov, z toho 37 bolo ocenených. 
    • viac
    • Karneval
    • Karneval

    • 03.04.2014 11:14
    • Vítame k nám všetky múdre dietky. Kto má práve chuť a čas nech uteká medzi nás!
     Chceš byť indiánka? Cigánka, princezná, černoška, kráľ či prasiatko alebo celkom iné zvieratko? Rýchlo masku doma priprav. Kto je kto ťažko zistí aj skúsená porota, ktoré tvoria staršie spolužiačky.
     Každá snaha ocenená bola – 15 pekných masiek odnieslo si knihy a sladká odmena ušla sa aj pre muzikanta.
     Karnevalom skončili sa všetky žarty, skončil tanec, zhasol jas a nastal pôstu čas. 
    • viac