• Posledný deň v škole ...

    • 04.04.2014 07:47
    • Slávnostné ukončenie šk. roku začalo sa sv. omšou v rím. kat. kostole.
     Po presune sa do školskej budovy predniesol príhovor pán riaditeľ. Vyhodnotil prácu žiakov za uplynulý školský rok. Tradíciou v škole je rozlúčka s ôsmakmi.
    • viac
    • Košickí mučeníci
    • Košickí mučeníci

    • 04.04.2014 07:45
    • Historická druhá návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. nás všetkých povzbudila do živej prípravy.
    • viac
    • Prečo mám rád Slovensko.
    • Prečo mám rád Slovensko.

    • 03.04.2014 11:50
    • Okresná knižnica, Školská správa, okresný úrad, mestský úrad, MO Matice slovenskej v Prešove a Východoslovenská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach dňa 28.6.1995 o 10:00 h. v obradnej sieni Mestského úradu v Prešove vyhodnotili okresné kolo 3. ročníka republikovej súťaže o najkrajšiu slohovú úlohu na tému „Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.“
    • viac
    • Milé stretnutie

    • 03.04.2014 11:39
    • Na posledných hodinách výtvarnej výchovy s radosťou privítali sme hosťa zaslúžilého učiteľa, docenta Júliusa Mušku, maliara, ilustrátora a monumentalistu.
    • viac
    • Prírodoveda

    • 03.04.2014 11:33
    • Žiaci pod vedením pedagógov p. učiteľka Mgr. V. Sopčákovej a p. učiteľka Mgr. Ľ. Hrehorčákovej zapojili sa do súťaže „Poznaj a chráň“.
    • viac