• Posledný deň v škole ...

    • 04.04.2014 07:47
    • Slávnostné ukončenie šk. roku začalo sa sv. omšou v rím. kat. kostole.
     Po presune sa do školskej budovy predniesol príhovor pán riaditeľ. Vyhodnotil prácu žiakov za uplynulý školský rok. Tradíciou v škole je rozlúčka s ôsmakmi.
    • viac
    • Košickí mučeníci
    • Košickí mučeníci

    • 04.04.2014 07:45
    • Historická druhá návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. nás všetkých povzbudila do živej prípravy.
    • viac
    • Prečo mám rád Slovensko.
    • Prečo mám rád Slovensko.

    • 03.04.2014 11:50
    • Okresná knižnica, Školská správa, okresný úrad, mestský úrad, MO Matice slovenskej v Prešove a Východoslovenská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach dňa 28.6.1995 o 10:00 h. v obradnej sieni Mestského úradu v Prešove vyhodnotili okresné kolo 3. ročníka republikovej súťaže o najkrajšiu slohovú úlohu na tému „Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.“
    • viac
    • Milé stretnutie

    • 03.04.2014 11:39
    • Na posledných hodinách výtvarnej výchovy s radosťou privítali sme hosťa zaslúžilého učiteľa, docenta Júliusa Mušku, maliara, ilustrátora a monumentalistu.
    • viac
    • Prírodoveda

    • 03.04.2014 11:33
    • Žiaci pod vedením pedagógov p. učiteľka Mgr. V. Sopčákovej a p. učiteľka Mgr. Ľ. Hrehorčákovej zapojili sa do súťaže „Poznaj a chráň“.
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie