• Stane sa tradíciou ?
    • Stane sa tradíciou ?

    • 04.04.2014 11:48
    • 13. máj 1999 bol skutočne sviatkom v tom pravom slova zmysle. Okrem toho, že v tento deň bol prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, vyznačoval sa aj ďalšou zvláštnosťou. Každoročne sa s týmto sviatkom spája celosvetový deň katolíckych škôl.
     Pedagógovia CZŠ pripravili so žiakmi pekný program.
    • viac
    • Deň katolíckych učiteľov

    • 04.04.2014 11:39
    • Môžete robiť zázraky... pohnúť srdcia detí, ...urobiť ich pozorných a poslušných výrokom Evanjelia, usilovných v práci, v škole, doma. ( Ján de la Salle)
     Konferencia biskupov Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14.10.1998 rozhodla, že dňom katolíckych učiteľov a učiteliek bude deň spomienky sv. Jána Krstiteľa de la Salle, čo je 7.apríl.
    • viac
    • Fašiangové stretnutia ...

    • 04.04.2014 11:38
    • Žiaci školy pri tradičnom veselom karnevale, učitelia pri šiškách a večer na spoločnom posedení s rodičmi a priateľmi školy. Pri organizovaní večerného podujatia vypomohli členovia Rodičovskej rady. ,, Krepľa bál “ uskutočnil sa 16.1.1999 v telocvični školy.
    • viac