• Židovská synagóga

    • 27.05.2014 08:24
    • Dňa 21. 3. 2007 p. uč. Mária Boriščáková so žiakmi z krúžku – Pohrajme sa s históriou navštívili Židovskú synagógu v Prešove.
     Žiaci 9. ročníka pri preberaní tem. celku 1. a 2. sv. vojna sa zúčastnili exkurzie do židovskej synagógy, kde sa oboznámili s prvkami židovskej kultúry ale tiež s nesmiernym utrpením židov počas vojny v koncentračných táboroch a holokaustoch.
    • viac
    • Literárna tvorba SARM

    • 27.05.2014 08:22
    • Ocenení žiaci: Jana Janičinová 6.B – prednes prózy
                             Lívia Slaninková 8.B – prednes prózy
                             Anna Ferencová 7.C – vlastná tvorba
    • viac
    • Sabinovský slávik 2007
    • Sabinovský slávik 2007

    • 27.05.2014 08:19
    • okresné kolo súťaže v MsKS reprezentovali žiaci:
                            Tamara Tomašková – 4.A
                            Vojtech Horňák – 5.B
     žiakov pripravila p. uč. Mgr. Mária Mačeková
     3. miesto patrilo Márii Zborayovej – 3.A
     Ľubica Janičinová 9.B bola ocenená za hudobný doprovod
     Jana Janičinová 6.B bola ocenená za hlasový prejav
    • viac