• Dni Sabinova

    • 27.05.2014 08:39
    • V IV. medzinárodnej výtvarnej súťaže žiakov základných škôl reprezentovali práce 70 žiakov, najúspešnejšia bola práca Anny Ferencovej „Od čierneho k severnému“ ocenená primátorom mesta – P. Molčanom.
      
    • viac
    • Športové súťaže

    • 27.05.2014 08:38
    • 18.5.2007 – okresné kolo – atletika cezpoľný beh
     1. miesto v skoku do diaľky – Pavol Kandráč 9.C
     1. miesto v behu na 800 m – Zuzana Lukáč – Jacková
     2. miesto v behu na 1000 m – Pavol Kandráč
     2. miesto – skok do výšky – Katarína Kušnírová 8.B
     2. miesto v behu na 600 m – Dominik Horňák 9.B
     3. miesto v cezpoľnom behu :
                                        Zuzana Lukáč – Jacková 9.C
                                        Mária Andrejová 7.C
                                        Aneta Falatová 8.B
     3. miesto na 1000 m – Matej Marcinčin 9.A ...
    • viac
    • Deň sukní
    • Deň sukní

    • 27.05.2014 08:36
    • Žiaci školy sú zapojení do výchovného projektu, kde sa majú príležitosť oboznámiť sa s históriou sukne, históriou krojov v jednotlivých regiónoch.
    • viac
    • Naj chlapec, Naj dievča

    • 27.05.2014 08:30
    • Celodiecézna súťaž dňa 24.5.2007 v Prešove
     Dávid Olejár 4.A – 1. miesto
     AnnaMária Homzová 3.B – 2. miesto
     pripravila: Mgr. Mária Zborayová 
    • viac
    • Matematický klokan

    • 27.05.2014 08:29
     • medzinárodná korešpondenčná súťaž
     úspešnými riešiteľmi za rok 2007 boli žiaci:
                 Miriam Konečná         2. roč.
                 Lenka Pribulová         3.A
                 AnnaMária Homzová 3.B
                 Vladimír Šoltýs          3.B
                 Mária Tulejová           4.A
                 Ladislav Janiga           5.B
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie