• 50. roč. FO

   03.06.2014 08:59
   okresné kolo
   13. 3. 2009 v Lipanoch
   2. miesto – Katarína Čekanová
   6. miesto – Filip Hendrichovský
   žiakov pripravila:        M. Loučková
  • Geografická olympiáda

   17.06.2014 11:52
   37. ročník obvodového kola
   miesto konania: ZŠ Lipany, Komenského 13
   3. februára 2009
   1. miesto – Ladislav Janiga
   žiaka pripravila: M. Semanová
  • Dni Sabinova

   03.06.2014 08:52
   6. – 13. 6. 2009
   Výtvarná výstava s medzinárodnou účasťou hodnotená primátorom mesta Ing. Petrom Molčanom, bola organizovaná ZUŠ v Sabinove.
   Ocenenie za našu školu získal:          Dominik Kovalík 8.B
  • Čítajme spolu

   03.06.2014 08:51
   Deti z ŠKD sa dňa 20. mája o 14:00 hod. zúčastnili na besede so spisovateľkou Veronikou Šikulovou – podujatie moderovala Zuzana Belková. Spolu so žiakmi ZŠ pri Komeského 13 v besede sa veselo zapájali do rozhovoru v príbehoch z detstva spisovateľky.
  • Vodiči dostávali jablká a citróny

   03.06.2014 08:51
   21. 5. 2009
   Do akcie sa zapojili piataci z CZŠ s učiteľom Martinom Macejom.
   Hliadkovali s policajtmi oproti sabinovskému hotelu v smere z Lipian do Prešova. „Tých lepších bolo viac“, zreferovali deti.