• Nech je mlieko liekom

   03.06.2014 08:50
   S myšlienkou trochu prezentovať mlieko ako jeden z najdôležitejších zdrojov výživy tu bolo májové popoludnie pre deti z ŠKD v CVC boli pre ne pripravené rôzne zábavno – športové disciplíny.  ...
  • Rok sv. Pavla

   03.06.2014 08:49
   28. jún 2008 – 29. jún 2009
   Žiaci krúžkov „Víkendová turistika“ a „Poznávame Boha z Písma i z prírody“, pod vedením p. uč. M. Zborayovej a M. Palenčárovej si zo záujmom prezreli výstavu o sv. Pavlovi v gr. kat. seminári v Prešove ...
  • "Vesmír očami detí"

   03.06.2014 08:46
   HaP v Prešove – OKRESNÉ KOLO 2009
   • práce postupujúce do celoslovenského kola v kategórií – najlepšie ocenené práce.
   • II. kategória: (1. – 4. ročník ZŠ)
   Dominika Gargaliková – Ochranca
   Lenka Sirotňáková – Kozmický vták
   Michaela Konečná – Hviezda Leva
   Patrícia Turáková – Vidím ťa
  • Slávik Slovenska 2009

   03.06.2014 08:45
   víťazi šk. kola:
               I. kategória:    Erik Dragoň 3. roč.
                                      Lívia Kvašňáková 1. roč.
                                      Jozef Letkovský 2. roč.
                                      Dominika Gargalíková 2. roč. ...
  • "Po stopách sv. Ondreja a Pavla"

   "Po stopách sv. Ondreja a Pavla"

   03.06.2014 08:41
   V dňoch 20. – 27. februára sa zamestnanci školy: pán riaditeľ P. Hužvár, Eva Čirariková, P. Cicoňová a A. Falatová zúčastnili celodiecéznej púte. Prešli Grécko od Solúna na sever cez Atény a Korint až po mesto Patra na severozápade Peloponézu. 
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie