• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

    • 26.06.2014 08:59
    • Testovanie sa uskutoční dňa 9.3.2011(streda).
     Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Náhradné testovanie bude 29. marca 2011 a zúčastnia sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.
     Na vybraných ZŠ sa 28.apríla 2011 uskutoční aj testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka. 
     Všetky informácie o testovaní nájdete na:
     www.statpedu.sk
     www.testovanie.svsmi.sk
     www.nucem.sk
    • viac