• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

    • 26.06.2014 08:59
    • Testovanie sa uskutoční dňa 9.3.2011(streda).
     Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Náhradné testovanie bude 29. marca 2011 a zúčastnia sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.
     Na vybraných ZŠ sa 28.apríla 2011 uskutoční aj testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka. 
     Všetky informácie o testovaní nájdete na:
     www.statpedu.sk
     www.testovanie.svsmi.sk
     www.nucem.sk
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie