• Recykluj a vyhraj

    • 26.06.2014 10:40
    • 2.5.2011
      V tomto školskom roku sa do súťaže Recykluj a vyhraj zapojilo 128 škôl. Naša škola obsadila krásne 19.miesto.
     Škoda, že nám ušli 4 miesta a boli by sme v prvej pätnástke.Okrem dobrého pocitu z toho, že aspoň trochu pomôžeme prírode,  mohla naša škola i jednotlivci vyhrať SUPER CENY - nákupné poukážky v hodnote 300-400€, školské atlasy, notebook pre najúspešnejšieho žiaka, účasť na jednodňovom bezplatnom výlete. Do súťaže sa zapojilo len 33 žiakov... V škole nás je oveľa viac... 
    • viac
    • Deň elegancie

    • 26.06.2014 10:32
    • 7.4.2011
     24.marec 2011 bol u nás Dňom elegancie. V tento deň nás mnohí prekvapili elegantným kúskom svojho oblečenia.
     Milé dámy a dievčatá nás očarili peknou sukňou, nohavicami, blúzkou či svetríkom.
     No a milým pánom a chlapcom nezostali v tento deň doma košele s kravatou.
     Celá škola bola plná elegantných učiteľov aj žiakov. Akciu na spestrenie každodenných školských povinností pripravili naši siedmaci a ich Spoločenská výchova. ďakujeme... :-))
    • viac
    • Čitateľský maratón

    • 26.06.2014 10:29
    •         1.4.2011
     V marci – mesiaci knihy,sme opäť aj v tomto roku zorganizovali pre všetkých zanietených čitateľov 30.marca 2011 čITATEĽSKÝ MARATÓN.
     Všetci zapojení si priniesli so sebou svoju najobľúbenejšiu knihu alebo si vybrali knihu z ponuky
     z našej knižnice.
     Radosť zo spoločného stretnutia a prečítaných riadkov a príbehov ukrytých v knihách boli odmenou pre organizátorov i samotných čitateľov.
      
    • viac
    • Triedime odpad v rámci recyklohier

    • 26.06.2014 10:25
    • Cieľom týchto štúdií je monitorovanie čitateľskej gramotnosti a zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied. Popri monitorovaní žiackych výkonov, štúdie venujú značnú pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre rodičov, dotazník pre učiteľov a dotazník pre školu, ktorý vypĺňa riaditeľ školy.
     Do projektu TIMSS 2011 a PIRLS 2011 sa zapojilo viac ako 40 krajín.Na Slovensku bola vybraná reprezentatívna vzorka škôl z databázy poskytnutej ÚIPŠ.
     Získané údaje umožnia vyhodnotiť terajšie vzdelávacie systémy a poskytnú informácie relevantné pre tvorbu nových stratégií vzdelávania. Testovanie bude trvať 2 dni. Presný termín zverejníme po dohode s NÚCEM.
      
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie