• FLL tím u seniorov
    • FLL tím u seniorov

    • 27.06.2014 17:51
    • 12.10.2012
     Dňa 8.10.2012 sme navštívili našich starkých v centre sociálnych služieb. Prítomní boli aj seniori s klubu seniorov, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu starostlivosť centra. Išli sme tam s cieľom dozvedieť sa, ako im slúžia technické pomôcky a aké by im boli prospešné, a aspoň trošku ich potešiť. Srdečne nás privítali a začali sme malým príhovorom. Neskôr začala besiedka, v ktorej sme zistili, čo nové by potrebovali. Zarecitovali sme im na zlepšenie nálady, a aby sme im pripomenuli čaro jesene, darovali sme im ružičky z lístia, ktoré nám vyrobili mladší žiaci. Pozrite si  fotografie .
     Akcia splnená! Zistili sme čo sme chceli a rozlúčili sme sa.
     FLL team - SABIK
     Anna Mária Homzová
      
    • viac
    • Európsky deň jazykov ...
    • Európsky deň jazykov ...

    • 27.06.2014 17:51
    • 12.10.2012
      Vo štvrtok  11.10. sme si vo všetkých triedach pripomenuli Európsky deň jazykov. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pestré aktivity a telocvičňa, či triedy sa zrazu zmenili na európsku metropolu...
    • viac
    • Vychádzka na Šanec
    • Vychádzka na Šanec

    • 27.06.2014 17:52
    • 9.10.2012
     Začal sa nový školský rok a s ním aj množstvo aktivít, ktoré tohto roku čakajú na našich žiakov. Medzi prvé patrila aj vychádzka žiakov 1.stupňa na neďaleký Šanec. Okrem pozorovania zmien v jesennej prírode sme si zasúťažili a strávili pekné slnečné piatkové predpoludnie. Ak si tieto chvíle chcete pozrieť, môžete to urobiť tu: http://czssab.edupage.sk/album/ .
      
    • viac
    • !!! POZOR SÚŤAŽ !!!

    • 27.06.2014 11:10
    • 8.10.2012
     Je tu čas jesene a s ňou neoddeliteľne súvisia aj  šarkany.  Vás, súťaži chtivých, teda čaká možnosť zapojiť sa do súťaže doma zhotovených šarkanov, ktorá bude trvať do 22. 10. 2012. Vyhodnotenie výsledkov bude 26.10.2012. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 1.stupňa.  Víťazov, ale aj všetkých zúčastnených, čaká odmena. Prosím zapojte svoju fantáziu, tvorivosť a zhotoveného šarkana prineste do školy svojej triednej pani učiteľke.  Veľmi sa tešíme.
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie