• Začiatok šk. roka
    • Začiatok šk. roka

    • 27.06.2014 17:57
    • 3.9.2012
     Ani sme sa nenazdali a september opäť zaklopal na dvere a s ním aj začiatok nového šk.roka 2012/2013. Začali sme ho, ako sa patrí, slávnostným Veni Sancte v našom farskom kostole a potom sme už presťahovali do priestorov našej školy, kde sa nám všetkým prihovoril p.riaditeľ Mgr.Peter Hužvár.
     Vo svojom príhovore zvlášť privítal našich najmenších - prváčikov a tiež aj nových žiakov, ktorí k nám prišli z okolitých dedín a tiež aj z iných škôl.
     Prajeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy, aby nový šk.rok bol pre všetkých požehnaný a radostný :-)))
      
    • viac
    • To nie je lúčenie ...
    • To nie je lúčenie ...

    • 27.06.2014 17:57
    • 29.6.2012
     ...opäť zaznelo chodbami našej školy a ďalší absolventi opustili jej brány...
     Čakajú ich vytúžené prázdniny a potom nový začiatok na nových školách. Prajeme im, aby ich všade sprevádzalo Božie požehnanie a mocná ochrana Nebeskej Matky. 
     A všetkým žiakom prajeme zaslúžený oddych, príjemné a zmysluplné prežitie času prázdnin a tešíme sa na stretnutie v septembri... :-)
      
    • viac
    • Poďakovanie
    • Poďakovanie

    • 27.06.2014 17:59
    • 26.6.2012
     Vyslovujeme srdečné poďakovanie všetkým žiakom, ktorí účinkovali v programe pri príležitosti 20.výročia školy, všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali alebo iným spôsobom zabezpečovali prípravu a priebeh osláv.
     Ďakujeme tiež rodičom z Rodičovskej rady a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému a úspešnému priebehu nášho slávnostného dňa. Ako sme ho prežili prezradia fotografie vo http://czssab.edupage.sk/album/  FOTOALBUME .
     Sokolia škola
    • viac
    • Sokolia škola

    • 27.06.2014 11:00
    • 22.6.2012
     Našim sokolom sa podarilo opustiť školu skôr ako žiakom deviateho ročníka. Bez vysvedčenia a pozdravu na rozlúčku. To sokolí rodičia pri ich výchove nepokladali za dôležité. Vedia lietať a sú dosť silné na to, aby preleteli do ozajstnej školy v prírode.
    • viac
    • Naša škola má 20 rokov
    • Naša škola má 20 rokov

    • 27.06.2014 17:59
    • 15.6.2012
     V týchto dňoch si naša škola pripomína 20.výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme pre rodičov našich žiakov a širokú verejnosť pripravili slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.júna 2012 (štvrtok) o 17:00 v MsKS v Sabinove
     Nakoľko program osláv je rozvrhnutý na celý deň a do jeho prípravy sú zainteresovaní všetci zamestnanci školy, v tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD, ani školská jedáleň. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami.
      
      
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie