• Z kroniky mesta z roku 1956
    • Z kroniky mesta z roku 1956

    • 26.11.2013 10:34
    • Stručný popis fotografie: záznam z Kroniky mesta Sabinov 1956 - subkapitola "Ukončenie výstavby budovy JSŠ v Sabinove", strana 203
     Autor fotografie: Juraj Navrátil
     Zdroj: Kronika mesta Sabinov
    • viac
    • Foto školy z roku 1956
    • Foto školy z roku 1956

    • 26.11.2013 10:35
    • Stručný popis fotografie: Pohľad na budovu Jedenásťročnej strednej školy v Sabinove zo severovýchodu. Fotografia vznikla pravdepodobne po dokončení budovy, tesne pri jej odovzdaní do užívania v roku 1956. Škola mala 14 tried, zborovňu, riaditeľňu, jedáleň a v tej dobe prvú telocvičňu v meste.
     Zdroj: Archív M.Kaščáka, bývalého učiteľa na tejto škole
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie