• Vychýrené ružové záhony v roku 1961-62

    • 26.11.2013 11:03


    • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
     Stručný popis fotografie: Fotografie areálu pred budovou školy s ružovými záhonmi boli urobené v roku 2012 z negatívov pochádzajúcich z roku 1961-1962, ktoré poskytol p.Miroslav Fulín.
    • viac
    • Kultúrny program ku Dňu detí
    • Kultúrny program ku Dňu detí

    • 26.11.2013 10:53
    • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
     Stručný popis fotografie: Fotka je zo slávnostného sľubu iskier pri príležitosti Dňa detí. V telocvični prebiehal kultúrny program spojený s touto slávnosťou.
    • viac
    • Spoločný nástup na chodbe
    • Spoločný nástup na chodbe

    • 26.11.2013 10:51
    • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
     Stručný popis fotografie: Podľa majiteľa fotografie táto fotka je zo slávnostného sľubu iskier pri príležitosti Dňa detí. Spoločný nástup na chodbe.
    • viac
    • Ukončenia šk.roku 1967/68
    • Ukončenia šk.roku 1967/68

    • 26.11.2013 10:50
    • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
     Stručný popis fotografie: Podľa majiteľa fotografie záber je z ukončenia školského roku 1967/1968. Slávnostné ukončenie prebiehalo na postrannom dvore školy. Tam boli volejbalové ihriská. V kvetovaných šatách bokom stojí p.uč. Mária Fulínová a vedľa nej stojí p.uč. Eva Voskárová. Tie dve rovnako oblečené dievčatká v sukničkách s kvietkami v rukách sú dvojičky Ľubka a Kvetka Nemcová (teraz Bodnárová a Vatychová).
    • viac
    • Rómska trieda
    • Rómska trieda

    • 26.11.2013 10:48
    • Zdroj: archív p.Miroslava Fulína
     Stručný popis fotografie: Fotografia rómskej triedy. V pozadí je učiteľ p.Vladimír Fulín.
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie