• Rada školy 2017/2018

    • 11.10.2018 14:03
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
     Podpredseda Rady školy: Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)

     ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Ing.Zuzana Ondková (zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Ing.Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
     Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
     Mgr.Martin Jusko (zástupca rodičov)
     PhLic.Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
     Mgr. Ondrej Jurašek (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Miroslav Jacko (zástupca zriaďovateľa)                                  
     RNDr.Marcel Tkáč (zástupca zriaďovateľa)                                       

    • viac
    • Rada školy od 16.11.2016

    • 18.11.2016 14:10
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
     Podpredseda Rady školy:

     Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)
     ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Ing.Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
     Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
     Mgr.Martin Jusko
     (zástupca rodičov)
     PhLic.
     Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
     Mgr. Ondrej Jurašek
     (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Miroslav Jacko
     (zástupca zriaďovateľa)                                  
     Mgr.Igor Hodžia (zástupca zriaďovateľa)                                       

    • viac
    • Štatút Rady školy

    • 29.11.2013 12:28
    • Článok  1

     Základné ustanovenie

     1. Rada školy sa zriaďuje pri Cirkevnej základnej škole sv.Jána Krstiteľa v Sabinove, Ul.9.mája 740/7 podľa  § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
     2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.
    • viac
    • Zloženie Rady školy 2013-2016

    • 18.11.2016 14:05
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)
     Podpredseda Rady školy: Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov)

     Ing.Terézia Vargovčíková (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Mária Janičová(zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Martina Ernstová (zástupca rodičov) 
     Ing.Jana Ferencová (zástupca rodičov)                                           
     Milada Režová (zástupca rodičov)
     Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
     Mária Kropiľáková (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Terézia Lešková (zástupca zriaďovateľa)                                  
     Ing.Martin Seč (zástupca zriaďovateľa)                                       

    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie