• Okresné kolo v basketbale

    • 07.04.2014 08:51
    • VYHLASOVATEĽ:           MŠ SR, OÚ OŠaK, OR SAŠŠ
     ORGANIZÁTOR:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa
     TERMÍN:                            4.3.1999 v telocvični CZŠ
     ÚČASTNÍCI:                      4 družstvá žiakov
                                    1. miesto:              CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
                                    2. miesto:              8-roč. Gymnázium Lipany
                                    3. miesto:              ZŠ Sabinov, Ul. 17. nov.
                                    4. miesto:              ZŠ Lipany, Komenského 14
                     Víťazi okresného kola postúpili do Starej Ľubovne na regionálne kolo.
    • viac
    • "Ježiš je Pánom dejín"

    • 07.04.2014 08:50
    • Celodiecézna výtvarná súťaž z 10 zaslaných prác bolo 6 ocenených autormi sú:
     • Zuzana Roháľová
     • Lenka Pribulová
     • Ľubo Janík
     • Barbora Semaníková
     • Mirka Duhančíková
     • Lýdia Boháčová
     V literárnej súťaži ocenená za vlastnú tvorbu bola Jana Fekiačová
    • viac
    • Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

    • 07.04.2014 08:49
    • Vedomostná súťaž – Arcidiecézneho kola
                     4. miesto:              Mária Horňáková
                                                    Mária Svatová
                                                    Mária Záhoráková
     Biblická súťaž (organizátor saleziáni)
                     10. miesto:           Lucia Jurková
                                                    Jana Roháľová
                                                    Zuzana Eliášová
                     11. miesto:           M. Horňáková
                                                    M. Svatová
                                                    M. Záhoráková
    • viac
    • Sabinovský autorský a recitátorský máj ...

    • 07.04.2014 08:47
    • Obvodové kolo v recitovaní vlastnej tvorby sa konal v MsKS
     ocenená bola: L. Jurková – 9. ročník
     v prednese poézie: M. Horňáková – 5. ročník
                                        J. Roháľová – 9. ročník
                                    Vlastnou tvorbou reprezentovali v literárnej súťaži Senica L. Novomeského
                                                                    Lucia Jurková a Jana Fekiačová
    • viac
    • Slovenský jazyk

    • 07.04.2014 08:46
    • V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do týchto súťaží:
                    ŠALIANSKÝ MAŤKO (okresné kolo)
                                    reprezentovali: Barbora Stračiaková
                                                                   Terézia Dzuríková
                                                                   Lucia Janigová
                                                                   Lívia Horňáková
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie