• Olympiáda z Náboženstva

    • 07.04.2014 08:44
    • 5. ročník -             8. miesto v diecéze             - Mária Horňáková
                                    11. miesto                            - Švačová Marcela
     6. ročník -             5. miesto                               - Dačová Mária
     7. ročník -             4. miesto                               - Roháľová Zuzana
                                                                                   - Švatová Mária
                                    7. miesto                               - Horňák Jozef
                                    11. miesto                            - Záhoráková Mária
                                    14. miesto                            - Mlynarčíková Ľubica
                                    19. miesto                            - Čorbová Zuzana
     8. ročník -             11. miesto                            - Andrášová Zuzana
                                    15. miesto                            - Konečná Zuzana
                    Všetci zúčastnení sú úspešní riešitelia Olympiády, k čomu im blahoželáme.
    • viac
    • Krajské kolo 40. roč. FO kat. E

    • 07.04.2014 08:43
    • 40. ročník fyzikálnej olympiády v Prešovskom kraji sa uskutočnil dňa 14.5.1999. Zúčastnilo sa ho 44 žiakov z 34 škôl.
     Úspešnými riešiteľmi boli všetci zúčastnení.
     Našu školu reprezentovala: LUCIA JURKOVÁ – žiačka IX. B triedy
     Z celkového počtu 40 bodov získala 32,5 bod. a skončila na 10. mieste z 30.
    • viac