• Mons. Alojz Tkáč
    • Mons. Alojz Tkáč

    • 07.04.2014 09:05
    • Na slávnostné stretnutie pri príležitosti ukončenia šk. roka 1999/2000 a morálneho oceňovania v katolíckych školách Košickej arcidiecézy dňa 26. júna 2000 v kostole Krista Kráľa v Košiciach.
    • viac
    • Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka

    • 07.04.2014 09:01
    • Osemročné Gymnázium                                  - 2 žiaci
     Gymnázium Sabinov                                       - 5 žiaci
     OA Sabinov                                                     - 12 žiakov
     Gymnázium sv. Moniky Prešov                     - 3 žiačky
     SPŠ elektrotechnická                                        - 1 žiak
     SLŠ - Kollárova 10                                            - 1 žiak
     SOU – odevná Prešov                                       - 2 žiačky
     SOUP Sabinov                                                   - 2 žiaci
     SOUP Lipany                                                     - 2 žiaci
     SOU Vodárenská 3 Prešov                              - 2 žiaci
     SOU pošt. a tech. KOŠICE                              - 1 žiačka
     SOU dopravné                                                   - 1 žiak
     SPOŠ Sabinov                                                    - 5 žiakov
     SOU Lesnické Sigord                                        - 1 žiak
     SEV Ľ. Podjavorinskej Prešov                        - 1 žiak
      
     Prejeme veľa úspechov v štúdiu.
    • viac
    • EKOHLIADKA 2000
    • EKOHLIADKA 2000

    • 07.04.2014 08:58
    • ... dňa 10. júna sa 15 žiakov školy zúčastnilo finále celoslovenskej súťaže EKOHLIADKA 2000. Organizátorom podujatia bola akciová spoločnosť SLOVNAFT. Do tohto ročnej EKO hliadky sa zapojilo 59 škôl so 162 výtvarnými prácami.
    • viac