• Štatút rady škôl a ŠZ v Košickej arcidiecéze 2021

    • 25.10.2023 14:32
    • V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z.z.) sa vydáva tento štatút rady školy.
    • viac
    • Rada školy 2023/2024

    • 20.11.2023 11:03
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Podpredseda Rady školy: ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)


     Zuzana Žilková (zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Mgr.Mária Fekiačová (zástupca rodičov) 
     Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
     Ing.Mária Straková (zástupca rodičov)
     Zuzana Gubčíková (zástupca rodičov) 
     ThLic.Marek Haratim (zástupca zriaďovateľa)  
     Mgr. Lucia Halčáková (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Miroslav Jacko (zástupca zriaďovateľa)                                  
     RNDr.Marcel Tkáč (zástupca zriaďovateľa) 

    • viac
    • Rada školy 2022/2023

    • 14.09.2023 10:02
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Podpredseda Rady školy: ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)


     Zuzana Žilková (zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Mgr.Mária Fekiačová (zástupca rodičov) 
     Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
     Ing.Mária Straková (zástupca rodičov)
     Ing.Zuzana Ondková (zástupca rodičov) 
     ThLic.Martin Haratim (zástupca zriaďovateľa)  
     Mgr. Lucia Halčáková (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Miroslav Jacko (zástupca zriaďovateľa)                                  
     RNDr.Marcel Tkáč (zástupca zriaďovateľa) 

    • viac
    • Rada školy 2021/2022

    • 03.05.2022 11:48
     • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)

      Podpredseda Rady školy: ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)


      Zuzana Žilková (zástupca neped.zamestnancov školy)               
      Mgr.Mária Fekiačová (zástupca rodičov) 
      Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
      Ing.Mária Straková (zástupca rodičov)
      Ing.Zuzana Ondková (zástupca rodičov) 
      ThLic.Martin Haratim (zástupca zriaďovateľa)  
      Mgr. Renáta Hnatová (zástupca zriaďovateľa)                                       
      Mgr.Miroslav Jacko (zástupca zriaďovateľa)                                  
      RNDr.Marcel Tkáč (zástupca zriaďovateľa)        

    • viac
    • Rada školy 2020/2021

    • 06.08.2021 11:07
    • Predseda Rady školy: Mgr.Martina Semanová (zástupca ped.zamestnancov školy)

     Podpredseda Rady školy: ThLic.Dominika Komišaková (zástupca ped.zamestnancov školy)


     Zuzana Žilková (zástupca neped.zamestnancov školy)               
     Mgr.Mária Fekiačová (zástupca rodičov) 
     Ing.Vladimír Štofaník (zástupca rodičov)                                           
     Mgr.Martin Jusko (zástupca rodičov)
     Ing.Zuzana Ondková (zástupca rodičov) 
     PhLic.Ladislav Cichý (zástupca zriaďovateľa)  
     Mgr. Renáta Hnatová (zástupca zriaďovateľa)                                       
     Mgr.Miroslav Jacko (zástupca zriaďovateľa)                                  
     RNDr.Marcel Tkáč (zástupca zriaďovateľa)        

    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie