• Vianočná slávnostná akadémia
    • Vianočná slávnostná akadémia

    • 07.04.2014 09:38
    • Pripravili ju žiaci všetkých tried. Spev kolied, scénky, tančeky prispeli k príjemnému predvianočnému stretnutiu žiakov, pedagógov a rodičov.
     Akadémiu predchádzalo tradičné stretnutie žiakov so svätým Mikulášom, ktorý im rozdával veselé sladké balíčky.
      
    • viac
    • Koncert - víťazstvo srdca
    • Koncert - víťazstvo srdca

    • 07.04.2014 09:33
    • 30. novembra 2000 v kostole sv. Jána Krstiteľa
     Pre žiakov našej školy pripravili Prešovský detský spevácky súbor PÚTNIČKOVIA.
    • viac
    • Odmenení za 1. miesto
    • Odmenení za 1. miesto

    • 07.04.2014 09:29
    • Žiaci našej školy absolvovali týždenný pobyt v rekreačnom stredisku Slovnaftu a.  s.r.o. v Chtelnici v Bielych Karpatoch.
     Bola to odmena za umiestnenie na 1. mieste v celoslovenskej súťaži Ekohliadka 2000.
    • viac
    • Ministri of Education and Science
    • Ministri of Education and Science

    • 07.04.2014 09:12
    • Milé prekvapenie prišlo až ďalekého  Vilniusu – Lithuania, kde vo výtvarnej súťaži bola ocenená práca Petra Zajaca (3. roč.) z 19 zaslaných na tému „Prírodná rozprávka 2000“
    • viac