• Pracovníci školy

   • 26.05.2014 09:30
   • Zoznam zamestnancov školy k 1. septembru 2005.
   • riaditeľ:                      Mgr. Peter Hužvár

    zástupcovia:                Mgr. Eva Novotná

                                                               Mgr. Silvia Urdzíková

                                                               Ing. Jozef Kovalík

                            učitelia:           Mgr. Eva Antolová – výchovná poradkyňa

                                                   Mgr. Júlia Balážová – slov. jazyk, hud. výchova

                                                   Mgr. Mária Boriščáková – slov. jazyk, dejepis, triedna uč. 7.B

                                                    Mgr. Lucia Červeňáková – 1. roč, telesná výchova

                                                   Mgr. Ivan Ďuran – telesná výchova, tr. 8.A

                                                   Mgr. Zuzana Hasarová – fyzika, matematika, tr. 6.A

                                                   Mgr. Ľudmila Hrehorčáková – Chémia

                                                   Mgr. Elena Hužvárová – triedna uč. 3.B

                                                   Mgr. Antónia Chovancová – mat., náboženstvo, tr. uč. 5.B

                                                   Mgr. Mária Janečková – triedna uč. 4.A

                                                   Daniela Kolarčíková – vychovávateľka

                                                   Mgr. Mária Loučková – matematika, fyzika, tr. uč. 5.A

                                                   Mgr. Miriam Matisovská – triedna uč. 3.A

                                                   Jiři Matušinský – matematika

                                                   Mgr. Alena Mervová – slov. jazyk, náboženstvo, tr. 6.A

                                                   ThLic. Ing. Mária Palenčárová – náboženstvo, tr. 9.A, B

                                                   Mgr. Lucia Poráčová – tr. uč. 2.B

                                                   Mgr. Marcela Semanová – zemepis, tr. uč. 5.C

                                                   Mgr. Zuzana Summerová – tr. uč. 4.B

                                                   Monika Šoltísová – anglický jazyk

                                                   Mgr. Slávka Radvanská – angl. jazyk, hud. vých., tr. uč. 8.C

                                                   Mgr. Anna Tumidalská – prírodopis, angl. jazyk, tr. uč. 7.A

                                                   Antónia Vojtková – výtvarná vých., tr. uč. 8.B

                                                   Mgr. Mária Zborayová – tr. uč. 2.A

                                                   Mgr. Ladislav Cichý – farár – dekan

                                                   Mgr. Peter Sýkora – kaplán

                                                   Mgr. Henrich Grejták – kaplán

                technický prac. školy: Mária Janičová – hospodár.

                                                   Dušan Cuker – školník

                                                   Mária Čorbová – upratovačka

                                                   Miloslava Radačovská – upratovačka

                                                   Marta Diová – vedúca šk. jedálne

                                                   Viera Marcinková – kuchárka

                                                   Jana Molčanová – kuchárka

                                                   Irena Peregrínová – kuchárka

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie