• Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II. ...
   • Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II. ...

   • 04.04.2014 08:08
   • V dňoch 26. a 27. augusta 1995 sa učitelia našej školy zúčastnili púte, ktorú nazvali „Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II.“
    Táto púť mala nahradiť tradičnú duchovnú obnovu, ktorú učitelia absolvujú vždy pred začiatkom nového školského roku.
   • Po prechode štátnych hraníc prvou zastávkou bolo rodisko Sv. Otca Wladowice. Tu si pútnici prezreli rodný dom s množstvom fotodokumentácie, literatúry. V kostole, kde bol Sv. Otec pokrstený sabinovský p. kaplán, ktorý bol účastníkom púte, odslúžil sv. omšu.

    Zájazd pokračoval do mesta Nowa Fluta, kde sa pútnici zastavili v prekrásnom chráme, nazvanom Archa Pána. Jeho zaujímavosťou je bohostánok v tvare zemegule, do ktorého je vsadený kameň z mesiaca – dar amerických kozmonautov.

    Na svojej púti sa učitelia zastavili v starobylom Krakove, kde si okrem iného prezreli chrám, v ktorom si Sv. Otec vyprosil milosť kňazského povolania. Cieľom púte bolo mariánske pútnické miesto Czenstochowa.

    Tu pred milostivým obrazom „Čiernej Madony“ si pútnici vyprosovali pomoc a žehnanie pre všetky svoje podujatia.

    Ochranná ruka Nebeskej Matky určite sprevádzala pútnikov aj na ich spiatočnej ceste domov.

       

   • Naspäť na zoznam článkov