• Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II. ...
   • Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II. ...

   • 04.04.2014 08:08
   • V dňoch 26. a 27. augusta 1995 sa učitelia našej školy zúčastnili púte, ktorú nazvali „Po stopách Svätého Otca Jána Pavla II.“
    Táto púť mala nahradiť tradičnú duchovnú obnovu, ktorú učitelia absolvujú vždy pred začiatkom nového školského roku.
   • Po prechode štátnych hraníc prvou zastávkou bolo rodisko Sv. Otca Wladowice. Tu si pútnici prezreli rodný dom s množstvom fotodokumentácie, literatúry. V kostole, kde bol Sv. Otec pokrstený sabinovský p. kaplán, ktorý bol účastníkom púte, odslúžil sv. omšu.

    Zájazd pokračoval do mesta Nowa Fluta, kde sa pútnici zastavili v prekrásnom chráme, nazvanom Archa Pána. Jeho zaujímavosťou je bohostánok v tvare zemegule, do ktorého je vsadený kameň z mesiaca – dar amerických kozmonautov.

    Na svojej púti sa učitelia zastavili v starobylom Krakove, kde si okrem iného prezreli chrám, v ktorom si Sv. Otec vyprosil milosť kňazského povolania. Cieľom púte bolo mariánske pútnické miesto Czenstochowa.

    Tu pred milostivým obrazom „Čiernej Madony“ si pútnici vyprosovali pomoc a žehnanie pre všetky svoje podujatia.

    Ochranná ruka Nebeskej Matky určite sprevádzala pútnikov aj na ich spiatočnej ceste domov.

       

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie