• Jedálny lístok aj v mobile

     • Vážení rodičia, od 1.decembra 2018 Vám prinášame možnosť prezerania jedálneho lístka aj pomocou mobilnej aplikácie Edupage. Pomocou tejto aplikácie Vám pribudla možnosť odhlásenia, resp. prihlásenia Vášho dieťaťa na obed. Toto odhlásenie, resp. prihlásenie prostredníctvom aplikácie bude záväzné pre daný deň, tj. podľa neho bude dieťaťu vydaná / nevydaná strava. Postupne v priebehu mesiaca v tejto aplikácii pribudne aj evidencia Vašich platieb za stravu, takže budete mať lepší prehľad o Vašich preplatkoch, prípadne nedoplatkoch na stravnom. Veríme, že uvedená novinka prispeje k Vašej spokojnosti a ku skvalitneniu našich služieb.

     • Deň elegancie 2018

     • V piatok 30.11.2018 sa naša škola zmenila na školu plnú elegancie nielen oblečením, ale aj slušným správaním a dodržiavaním spoločenskej etikety. Spojením všetkých troch častí sa vyučovací proces stal výnimočným a príjemným pre celú našu školu :-)

     • Exkurzia do výrobne hostií a planetária

     • Dňa 24.10.2018 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka exkurziu do Výrobne hostií a do Hvezdárne a planetária v Prešove. S výrobou hostií začali sestry Congregatio Jesu pred takmer sto rokmi. Najprv nimi zásobovali prešovskú farnosť, dnes sú hostie rozvážané do približne 1500 farností a filiálok po celom Slovensku. Námahu a obetavosť sestier žiaci a ich rodičia podporili štedrou zbierkou potravín a potrieb do domácnosti pre OZ Magis, ktorého založenie a činnosť riadia sestry CJ.

      Na otázku detí, či stíhajú piecť taký počet hostií, sme dostali prekvapivú odpoveď: „Áno, lebo počet objednávok klesá...“ Aj táto reakcia nás môže povzbudiť k zamysleniu nad našou aktívnou účasťou na liturgii, ktorou sa nemyslí účasť na modlitbách, speve, prednese čítaní, ale ktorá sa dosahuje prijímaním Eucharistie. Sv. Pius X. sa o svätom prijímaní vyjadril, že je to „najkratšia a najistejšia cesta do neba.“

      Každý z nás môže byť v tomto príkladom pre prvoprijímajúce deti, ktorých zážitky z exkurzie sú nasledovné:

      „Ráno sme išli autobusom do Prešova do výrobne hostií. Bola tam sestra a povedala nám všetko o tom, ako Pius X. dovolil deťom pristúpiť k sviatosti Eucharistie a potom sme sa pozerali, ako sa vyrábajú hostie. Potom sme išli do planetária na prednášku o Slnku, ľahli sme si na kreslá a pozerali Alžbetkin vesmír a hviezdnatú oblohu.“ Sára Š.

      „Páčili sa mi stroje na vyrezávanie hostií, socha pápeža Pia X. a aj to, že sme sa zapisovali do knihy. Môj najväčší zážitok bol, keď sme dostali oblátku.“ Emanuel K.

      „V planetáriu sa mi páčilo, lebo nám premietali o planétach a dalo sa tam zaspať. Mohli sme si tam zakúpiť aj záložky, meniace sa planéty aj maľovanky. Bola tam miestnosť, kde boli pohodlné kreslá. Ukazovali nám príbeh o dievčatku Alžbetke a o jej dedkovi. Bolo tam super.“ Sára F.

      „Najviac sa mi páčilo, ako už upečené hostie vykrajovali na stroji a ako dávali cesto do strojov. V planetáriu sa mi páčilo, ako sme videli planéty.“ Matej Č.

      „Mne sa na planetáriu páčili 3D karty a rozprávka Alžbetkin vesmír. Bola tam aj veľká strecha, na ktorej sa premietalo, veľmi sa mi to páčilo. Vo výrobni hostií sa mi páčili stroje, socha Pia X., vykrajovanie hostií a bolo tam veľa múky.“ Dávid Ch.

     • Hodina deťom

     • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Aj naša škola sa 9.novembra 2018 zapojí do tejto zbierky. Svoj príspevok budete môcť vložiť do označených pokladničiek, s ktorými jednotlivé triedy navštívia dobrovoľníci označení preukazom. 

      Hodina deťom podporuje 4 oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi:

      1. Dieťa a jeho radosti - preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným
      2. Dieťa a jeho starosti - intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich                                              rodina
      3. Dieťa a jeho škola - projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných                                            zručností detí aj učiteľov
      4. Dieťa a jeho komunita - projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • yoekovy@gmail.com
    • yoekovy@gmail.com
    • yoekovy@gmail.com
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie