• Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 27.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 5. – 9. ročníka si zmerali sily v ústnom prejave, v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, ako aj v gramatike či slovnej zásobe. Všetci účastníci sa snažili podať čo najlepší výkon, ale najlepšie sa to podarilo týmto žiakom:

      • kategória A1 (5. – 7.roč.) s počtom bodov 43,5 zvíťazil Peter Ferenc.
      • kategória B1 (8. – 9. roč.) s počtom bodov 57 zvíťazil Martin Ďuran.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

     • Sviatok sv.Mikuláša

     • Stalo sa už zvykom, že na našej škole sa deň sv. Mikuláša pripravuje v réžii deviatakov. Tak tomu bolo aj tento rok. Deviataci si pre svojich mladších spolužiakov nacvičili scénku, ktorá mala názov „Ako sa čertík Bertík stal anjelom.“ Po predstavení dostali deti balíčky plné sladkostí. Zatiaľ čo žiaci I. stupňa dostali svoju odmenu, keď zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, žiaci II. stupňa to mali tento rok trocha náročnejšie. Museli absolvovať návštevu piatich stanovíšť, splniť päť úloh a až potom boli odmenení sladkosťami. Trvalo im to síce trocha dlhšie, ale o to viac sa tešili na sladkú odmenu.

      Čertík Bertík, ktorý bol hrdinom dňa, sa určite páčil všetkým divákom. Veríme, že tak ako jemu pomohla modlitba, pokora a dobré skutky, tak aj nás budú sprevádzať myšlienky na konanie dobrých skutkov nielen počas Vianoc. Požehnané vianočné sviatky Vám praje 9. A

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie