• Deň elegancie

     • Už tradične jeden deň v školskom roku sa naša škola zaplní krásnymi elegantnými žiakmi i učiteľmi. V tomto roku to bolo 28.novembra 2019 (štvrtok). Ďakujeme, že ste prišli elegantne oblečení! :-)

     • Noc v knižnici s Roaldom Dahlom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole uskutočnila  Noc v knižnici s Roaldom Dahlom. Táto školská akcia bola určená pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Hlavným bodom programu bola večerná hra pod názvom Zoznamujeme sa s knihami Roalda Dahla troška netradične. Táto hra bola jadrom celej akcie, počas ktorej sa žiaci nielen bavili, ale im aj bol nezvyčajným  spôsobom priblížený  autorov život, jeho tvorba, postavy jeho kníh a pod.

      A ako to celé prebiehalo? Žiaci v jedenástich skupinách absolvovali jedenásť súťažných disciplín. Pre súťažiacich neboli pripravené iba úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj veľa iných zábavných aktivít napríklad skladanie puzzle, práca s filmovými ukážkami, disciplína zameraná na zachytenie informácií z  audionahrávok Dahlovych kníh v anglickom jazyku a veľa iných. Na každom stanovišti ich už čakal vždy iný učiteľ alebo ôsmak, ktorý bol zároveň prezlečený za nejakú literárnu postavu z kníh Roalda Dahla.To znamená, že na chodbe našej školy ste mohli stretnúť také známe osobnosti literárneho sveta ako Charlie Bucket a Willy Wonka z knihy Charlie a továreň na čokoládu alebo sirota Sophia a Kamoš obor z rovnomennej knihy Kamoš obor.

      Skupiny žiakov, ktoré v rámci tejto hry obsadili prvé tri miesta, boli odmenené cenami. Tí, ktorí sa umiesnili na prvom mieste, získali knihy Roalda Dahla. Cieľom tejto akcie bolo preniesť žiakov do literárneho sveta  najprekladanejšieho a najpopulárnejšieho autora detských kníh 20. storočia, a tým ich nenápadne priviesť k tomu, aby v budúcnosti siahli po jeho knihách a začali ich čítať nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Myslíme si, že sa nám to podarilo, keďže pri vyhodnocovaní súťaže si chcela väčšina odniesť domov práve Dahlovu knižku.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu Pánovi, že na nás počas celej noci dohliadal a požehnal nám tento čas. Veľká vďaka patrí aj desiatim učiteľom a vybraným ôsmakom našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa na príprave a realizácii tejto historicky prvej Noci v knižnici aktívne podieľali a bez ktorých by sa spomínané podujatie nemohlo uskutočniť.

     • Červená streda

     • Aj naša škola sa zapojila do TÝŽDŇA POMOCI PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM, ktorý organizuje  nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Chceme si pripomínať, že viac ako 300 miliónom kresťanov po celom svete hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. 

      Osobitným dňom bude 20.november - Červená streda. V tento deň sa uskutoční celosvetové podujatie, kedy rôzne krajiny sveta nasvietia verejné objekty na červeno. Budú sa konať modlitby, pobožnosti a iné aktivity, pomocou ktorých sa budeme spájať v myšlienkach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete. Ukážme aj my v Sabinove, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. „Vysvieťme sa do červeného“ našim oblečením v stredu 20.novembra, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili našu solidaritu s nimi.

      Naša farnosť privíta vo štvrtok 21.11.2019 pri sv. omši o  18.30 hod. pakistanského kňaza Emmanuela Yousafa. Po nej sa bude konať aj prednáška, kde sa viac dozvieme ako trpia kresťania pre vieru v dnešnej dobe a ako im môžeme pomôcť.

      Páter Werenfried, zakladateľ ACN povedal:  „Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“  

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie