• Oznam pre rodičov žiakov, ktorí od UTORKA 3.11.2020 nastúpia do školy

     • Vážení rodičia, od utorka 3.11.2020 po celoplošnom testovaní nastali určité zmeny v organizácii vyučovania v škole. Prehľadne sú popísané v priložených obrázkoch. Časť žiakov aj na 1.stupni sa zúčastňuje vyučovacieho procesu dištančne, preto sme kvôli koordinácii dištančného a prezenčného vyučovania museli upraviť časový rozvrh. Vyučovanie pre žiakov v škole bude končiť o 11:45. V ŠJ sa strava pripravovať nebude, ŠKD však bude v prevádzke. Pred nástupom žiaka do školy mladšieho ako 10 rokov je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI od 2.11.2020 (buď elektronicky cez aplikáciu Edupage alebo v papierovej forme). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania. 

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto roku sa rodiny našich žiakov a učiteľov s deťmi modlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Pretože súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila stretnúť sa pri modlitbe osobne, využili sme príležitosť, ktorú nám ponúkajú technické prostriedky. Stretli sme sa teda online v pondelok 19.10.2020 o 9:00 v prostredí našho známeho Teamsu. Vďaka všetkým za účasť.

     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 19.10.2020

     • Vážení rodičia, zhoršujúca sa epidemiologická situácia prináša rýchle zmeny aj v organizácii vyučovacieho procesu v školách. V piatok 16.10.2020 sme Vás informovali, že sme dostali odporúčanie pokračovať vo vzdelávacom procese prezenčnou formou. V sobotu sme boli v ďalšom kontakte s RÚVZ a zriaďovateľom a na základe ich odporúčaní od 19.10. (pondelok) do 23.10.2020 (piatok) bude škola a ŠJ zatvorená. Vyučovanie bude prebiehať v tomto období dištančnou formou na 1. a 2.stupni. V pondelok a utorok budú žiakom len zadávané úlohy cez Edupage. Od stredy bude prebiehať online vyučovanie.
      Minimalizujte, prosím, sociálne kontakty Vašich detí, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí, 
      aby nenavštevovali vyučovanie v ZUŠ, záujmové aktivity, tréningy a pod.,  a aby ste sledovali ich zdravotný stav. Prípadné zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultujte s obvodným pediatrom a neodkladne informujte triedneho učiteľa. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že s Božou pomocou túto náročnú situáciu spoločne zvládneme.

     • Výsledky volieb rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, v utorok 6.10.2020 sa uskutočnili voľby štyroch zástupcov rodičov do rady školy. Odovzdaných bolo 73 hlasovacích lístkov, z ktorých jeden bol neplatný. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy podľa vyhlášky č.291/2004 Z.z. rozhoduje žrebovaním. Zvolení boli nasledujúci kandidáti:

      1. Ing.ŠTOFANÍK Vladimír - 42 hlasov
      2. Mgr.JUSKO Martin - 32 hlasov
      3. Mgr.FEKIAČOVÁ Mária - 26 hlasov
      4. Ing.ONDKOVÁ Zuzana - 21 hlasov (na základe žrebovania)
      5. Ing.STRAKOVÁ Mária - 21 hlasov

      Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov pri práci v prospech našej školy.

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Školské tričká

     • Milí rodičia, ponúkame Vašim deťom školské tričko (biele, modré a červené) s logom našej školy. Suma za tričko je od 4,50 eur (1. stupeň) – 5,50 eur (S,M,L ) 2.stupeň. V prípade záujmu si ich môžete objednať u triednych učiteľov alebo emailom u Bc.Džačovskej na emailovej adrese dzacovska.o@czssabinov.sk do konca októbra. Ďakujeme.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie