• Testovanie 9 2022

     • V stredu 6. apríla 2022 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania

      • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,
      • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, 
      • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
     • V školskej knižnici to žije!

     • Po šiestich mesiacoch nepretržitej práce v školskej knižnici môžeme zhodnotiť, že zapojiť sa do projektu „Čítame radi“ sa naozaj oplatilo. Knihy v hodnote 800 eur zakúpené z tohto projektu sa v našej knižnici úspešne požičiavajú každý pondelok a štvrtok po 2. vyučovacej hodine. 

      Čitatelia z celej školy si môžu vybrať zo širokej ponuky kníh pre deti a mládež. Žiadaní sú nielen obľúbení svetoví autori detskej literatúry (Roald Dahl: Charlie a továreň na čokoládu, Kamoš obor, Žirafa Pelly, Matilda, Jeff Kiney: Denník odvážneho bojka), ale aj úspešní domáci spisovatelia (Gabriela Futová: Rozruch v škole na Kavuličovej ulici, Roman Brat). Mladší žiaci sa okrem rozprávok tešia i z možnosti požičiavania si kníh so zvieracími hrdinami (knižná séria Zvierací detektívi). Na svoje si prídu aj milovníci detektívok (Tigrí tím, Slávna päťka, Traja pátrači a ich ZÁHADY), fantasy literatúry (napr. Kroniky Narnie – celá séria, Kráľovskí bojovníci, Hobbit) a dobrodružnej literatúry (Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní,  Robinson Crusoe). Nezabudli sme ani na dievčenské romány (Anna zo Zeleného domu, Malé ženy, Jacqueline Wilsonová: Prvé lásky, Prvé trampoty) a náboženskú literatúry v podobe životopisov mladých svätcov (Carlo Acutis, Dominik Savio, Anna Franková). Okrem beletrie si u nás nájdu aj rôzne encyklopédie a diela náučnej literatúry.

           Keďže to v našej knižnici opäť žije, neváhaj a príď! V knihovničkách sa práve teraz skrýva ďalších 10 nových kníh, ktoré čakajú len nato, aby si si ich vzal domov a prečítal! A ak nevieš, čo si máš vybrať, nevzdávaj to! Naša pani knihovníčka ti určite dobre poradí.

     • Hybridné vyučovacie hodiny 

     • Ako Microsoft Showcase School, jedna zo šiestich škôl na Slovensku s týmto titulom, aj v čase pandémie ochorenia COVID-19 nám leží na srdci vzdelávanie a výchova tých našich žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na prezenčnom vyučovaní a musia zostať doma v karanténe. Snažíme sa im sprostredkovať poznatky a prehlbovať ich sociálne väzby so spolužiakmi prostredníctvom hybridných vyučovacích hodín. Ide o kombinovaný vyučovací proces, počas ktorého sú žiaci v karanténe prítomní na prezenčnom vyučovaní vďaka online pripojeniu cez MS Teams. 

     • Zima pri Toryse

     • V polovici januára sme sa spoločne so žiakmi záujmového útvaru Poznávanie a ochrana prírody vybrali pozorovať život na rieke počas zimy. Pre toto pozorovanie sme si zvolili rieku, ktorá preteká našim mestom – Torysu. Úlohou žiakov bolo sledovať a následne zaznamenať aké druhy vtáctva môžeme počas tohto obdobia na rieke vidieť. Predpokladali sme, že na rieke uvidíme kačicu divú, či vodnára potočného, ktorý by sa v tomto období mal zdržiavať práve na Toryse.

      Základ bol sa teplo obliecť, keďže bol celodenný mráz a vzduch pri rieke bol ešte o čosi mrazivejší. Po príchode na miesto sme objavili na strome pripevnenú tabuľku o kavke tmavej a tak sme sa dozvedeli aj niečo naviac. Následne sme začali pátrať po nejakom živote na rieke. Netrvalo dlho a hneď pred nami sa objavila kačica divá, samica spolu so samčekom. Vysvetlili sme si ako ich rozoznať a sledovali sme ich správanie a spôsob získavania potravy. Zároveň sme si na rieke všimli ďalšie kačice. Vo vreckovom atlase sme si našli sledovaný druh a doplnili si ďalšie informácie. Začali sme pátrať aj po vodnárovi, jeho observatória sme si na rieke všimli, no žiaľ, v tento deň sa nám ho na rieke nepodarilo pozorovať. Okrem toho, sme našli pobytové znaky po bobrovi európskom a so záujmom sme ich preskúmali.

      Možno sa to nezdá, ale také pozorovanie vie byť náročné, naše úsilie bolo skúšané aj čoraz väčším mrazom. Posilnili sme sa teplým čajom, skúsili ešte pátrať po vodnárovi potočnom, no opäť neúspešne. Skúsime to opäť nabudúce.

     • Angličtina s Jolly Phonics

     • S Jolly Phonics je učenie sa hrou na každej hodine angličtiny. Na jednej hodine sme boli námorníkmi, na ďalšej sme kúzelníkmi a princeznami na narodeninovej oslave. Plyšovým zvieratkám sme prepožičali naše hlasy, aby sa aj oni mohli porozprávať po anglicky. Naučili sme ich, ako sa majú pozdraviť, predstaviť a rozlúčiť.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie